Ring direkt: 08 - 444 44 00
 • English
 • Svenska
  Hem / Offert

Vill du hyra buss i Stockholm / Sollentuna? Boka bussen här

 

 


  E-postTelefon

  Planerar du en längre bussresa? Då bör du känna till detta.
  Sammanfattning av kör- och vilotidsregler för förare av tunga fordon (över 3,5 ton):

  Bra att veta
  Alla aktörer som är involverade i en transport är skyldiga att se till att den följer regelverket. Om överträdelser upptäcks kan var och en som har möjlighet att påverka transportupplägget ställas till ansvar.

  Daglig körtid
  Körtiden får vara max 9 timmar per dag. Efter max 4,5 timmar måste en rast om minst 45 minuter tas ut. Rasten kan delas i två delar där den sista ska vara minst 30 minuter. Efter totalt 45 minuters rast kan en ny körperiod om högst 4,5 timmar påbörjas. Om man utför arbete någon gång under perioden 01:00 till 05:00 får arbetstiden (inklusive körtid) inte överstiga 10 timmar under en 24-timmarsperiod.

  Om ni åker under flera dagar
  Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta en sammanhängande normal dygnsvila på minst 11 timmar. Veckovila om 45 timmar ska inledas senast efter 144 timmar räknat från slutet av föregående veckovila. Varannan vecka kan veckovilan reduceras till som lägst 24 timmar.

  Undantag från dessa regler finns
  Om du har frågor kan du ringa oss på 08-444 44 00 eller läs hela lagtexten nedan:
  Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
  Förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet